zde můžete nakoupit Revizi prohlídku kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb

zde můžete nakoupit Revizi  prohlídku kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb
Kód produktu: AD9
Původní cena: 1 200,00 Kč
Vaše cena: 1 000,00 Kč
Ušetříte: 200,00 Kč (16%)

 

Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.

DakonDORN_Automat_frontal-closed_2336

  • Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

  • Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

  •  Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

  •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena 

  •  Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Oprávnění vzorPokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

  •  Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

  •  Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená 

  •  Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

  •  Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

 

 

Fotogalerie: Revize prohlídky kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb

/album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb/verner-maly-jpg/

Fotogalerie: Revize prohlídky kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb

/album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/a20161003-161020-jpg/ /album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/a20161027-163915-jpg/ /album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/a20161103-171116-jpg/ /album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/biopel-png/ /album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/biopel-250x250-jpg/ /album/fotogalerie-revize-prohlidky-kotlu-dle-zakona-c-201-2012-sb1/opop-h418-jpg1/